Qui som i què fem

CATALÀ

@foreign_cat #FriendsofCatalonia, vol ser un homenatge a les persones d’altres països que, per diverses raons, simpatitzen amb l’actual moviment català en defensa dels drets humans, en particular, pel dret d’autodeterminació de Catalunya.

Hem format un equip de dins i fora del país i de variada adscripció ideològica. Disposem d’un compte de Twitter, @foreign_cat, creat el 16 defebrer de 2018, que segueix exclusivament persones estrangeres compromeses amb Catalunya, periodistes, polítics, activistes, juristes, professors, etc.

Tenim responsables en diferents idiomes que estan en contacte amb les persones que piulen en un idioma determinat. Interactuen amb ells i seleccionen les seves piulades més significatives, de
manera que arribin als comptes de tots els nostres seguidors. Diàriament, traduïm a 5 idiomes (anglès, francès, alemany, italià i holandès) els tweets més rellevants de personalitats significatives: catalans o espanyols, que han destacat per la difusió i defensa de la causa catalana, adherint-se a la veritat i precisió. Aquesta intensa activitat a Twitter contribueix a la difusió de notícies i opinions
internacionals, així com al debat en múltiples idiomes i des de tots els racons del món.
Hem establert un corrent de simpatia mútua, fins i tot d’amistat, que considerem transcendental en el moment que viu el país. Per a nosaltres, Twitter és la porta d’entrada al cor de milers i milers de persones de tot el món que no només ens informen i són informades, sinó que són susceptibles d’establir lligams de col·laboració personal amb la gent de Catalunya.

Per això, @foreign_cat #FriendsofCatalonia té entre els seus objectius de futur, organitzar trobades presencials, ja sigui a Catalunya o a qualsevol lloc del món on convingui i, en general, facilitar
personalment el coneixement de la realitat catalana a totes les persones interessades.

 

ENGLISH

ABOUT US

@Foreign_Cat #FriendsOfCatalonia aims to pay tribute to people from other countries who are sympathetic to the current Catalan movement in defence of human rights and, in particular, of the right to self-determination.

We’re a team of anonymous volunteers, people from inside and outside the country, with different political ideas but with a common goal: to help Catalonia by contributing to the internationalisation of the current political and social situation.

We have a Twitter account, @Foreign_Cat, from which we exclusively follow foreign people committed to Catalonia: journalists, politicians, activists, jurists, teachers and anonymous citizens.

Our working groups are assigned to different languages; they’re in close, daily contact with people who tweet in their specific language. We interact with our friends, selecting the most important and interesting tweets or articles in order to translate and retweet them so that they reach all our followers.

On a daily basis, we translate into 5 languages (English, French, German, Italian and Dutch) the most relevant tweets by significant personalities: Catalans or Spaniards who have stood out for their dissemination and advocacy of the Catalan cause, sticking to truth and accuracy.

This intense Twitter activity contributes to spreading international news and opinions, as well as fostering debate in multiple languages worldwide.

For us, Twitter is the gateway to the heart of thousands of people around the world who not only generate and receive information, but who are also likely to establish personal links of collaboration with Catalan people.

For this reason, the future goals of @Foreign_Cat #FriendsOfCatalonia include the organisation of face-to-face meetings (whether in Catalonia or any other suitable location) and, in general, to personally foster knowledge of the Catalan situation among those who are interested.